Trebåtentusiaster

Om oss

Nautica Schizofrenia er en forening for de med uhelbredig røtetrang.
For oss er båtsesongen 365 dager lang hvert år.

Som medlemmer i foreningen Nautica Schizofrenia, organiseres i hovedsak trebåter som betegnes som A-medlemmer, båter av andre materialer kan dog være medlem men betegnes da som B-medlemmer. B-medlemmer har ikke forslag eller stemmerett, men må skåle når A-medlemmer sier skål.
B-medlemmer plikter å medføre minimum 20 cm. nytjæret tjærehamp i sin salong.
Medlemskontigent går til innkjøp av Gammel Dansk for servering på foreningens skippermøter.

Det skal arrangeres minimum 2 treff pr år. Ett før sesongstart og ett etter sesongslutt, fortrinnsvis i uthavner.

Foreningens hovedformålsparagraf er: Det skal brennes en stykk plastikkbåt per treff, formålsparagrafen utføres av foreningens President med hjelp og støtte fra foreningens medlemmer.

Per idag har vi over 140 medlemmsfartøyer spredt over hele verlden.
Foreningen ble konstituert den 21:e oktober 1995, i Missinghavn på Søndre Missing i Oslofjorden, Norge. Stiftelsesmøtet ble holdt kl.15:00 ombord i blivende Presidentens båt; Regine Katriona.

 

 

Gallery
nyttaar07
KONTIGENT
Husk og betal din kontingent på kr 200, med en gang, det letter vårt administrative arbeid! Konto 7159 05 36169 og husk å skrive på ditt navn og båtnavn!
INFO OM BÅTER
Send informasjon og bilder om båtene deres til: unni@zesting.no Ta med navn på Båten (selvsagt)- navn på Skipper - navn på Matros (er)- Havn - teknisk informasjon om båten - historie - og BILDER. Litt er bedre enn ingenting!
Går det – så går det!